Polityka prywatności serwisu WWW.MUZO.FM

1. WPROWADZENIE

 

W trosce o zapewnienie wysokiego standardu komunikacji, transparentności działań Muzo.fm Sp. z o.o. („Muzo.fm”) w Internecie oraz w ślad za obowiązującymi przepisami – prezentujemy Państwu zasady przetwarzania przez nas dotyczących Państwa informacji (zarówno o charakterze danych osobowych, jak i takich, które temu reżimowi nie podlegają) za pośrednictwem naszego serwisu WWW.

 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje model działania Muzo.fm jako administratora serwisu WWW w kontekście stosowanych technologii – w tym plików cookies (przy czym szerzej kwestię tę opisuje Polityce cookies Muzo.fm), świadczenia usług drogą elektroniczną oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników naszych serwisów.

 

2. JAKICH SERWISÓW WWW MUZO.FM DOTYCZY NINIEJSZA POLITYKA?

 

Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie do serwisu http://www.muzo.fm/.

 

3. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MUZO.FM

 

Muzo.fm co do zasady świadomie nie przetwarza danych osobowych użytkowników administrowanego przez siebie serwisu. Gromadzimy natomiast informacje dotyczące Państwa interakcji z serwisami, treściami i usługami takie jak:

 1. anonimowe ID użytkownika serwisu,

 2. informacje dotyczące urządzenia i logowania (tzw. logi systemowe), które zawierają takie dane jak: data wizyty na stronie, adres IP, z którego nawiązali Państwo połączenie z serwisem,

 3. dane na temat statystyki oglądalności serwisu (stosujemy np. capping – zliczamy odsłony serwisu),

 4. dane o ruchu do i z poszczególnych stron,

 5. dane i metadane przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają.

 

W większości informacje te uzyskujemy poprzez wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii, np. local storage. Technologie te zostały szczegółowo opisane w Polityce cookies Muzo.fm.

 

Gromadzenie tych informacji pozwala nam stale udoskonalać nasze serwisy i czynić korzystanie z nich bardziej komfortowym. Na podstawie tych danych możemy tworzyć raporty działania serwisu i wyciągać wnioski na temat Państwa zainteresowań określonymi treściami. Nie personalizujemy jednak ani treści, ani reklam, które są Państwu wyświetlane w ramach powierzchni reklamowej serwisu.

 

Jednocześnie podkreślamy, że dane zapisane w logach serwerów Muzo.fm nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami oraz nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników, o ile nie zdecydują się Państwo nawiązać z nami kontaktu, np. poprzez formularze kontaktowe dostępne w niektórych serwisach.

 

W momencie, gdy użytkownik serwisu skorzysta z formularza kontaktowego, możliwości rejestracji w serwisie lub przesłania do nas własnych materiałów czy też złoży reklamację w związku z określoną usługą świadczoną przez nas elektronicznie, wówczas na nasze serwery trafiają Państwa dane osobowe, których zbiór mogą niekiedy zasilić dane odczytane z plików cookie. Na przykład: w sytuacji, gdy skontaktują się Państwo z nami w związku z problemem technicznym z korzystaniem z naszego serwisu, wówczas, aby móc rozwiązać Państwa kłopot, niezbędne może być skorzystanie przez nas np. z danych wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej lub informacji o dacie i godzinie zalogowania się w serwisie.

 

Co do zasady, jeżeli zdecydują się Państwo nawiązać z nami kontakt poprzez formularz kontaktowy gromadzimy następujące dane osobowe:

 1. imię lub nick,

 2. adres e-mail,

 3. numer telefonu (opcjonalnie),

 4. inne, nieustrukturyzowane dane osobowe, które przekażą Państwo nam z własnej inicjatywy.

 

Aby natomiast rozpatrzeć złożoną przez Państwa reklamację bądź inne żądanie wynikające z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem serwisu Muzo.fm, niezbędne jest pozyskanie przez nas co najmniej następujących danych osobowych:

 1. dane kontaktowe – adres e-mail lub imię, nazwisko, adres korespondencyjny,

 2. ewentualnych danych osobowych niezbędnych do opisania przez Państwa przedmiotu i uzasadnienia składanej reklamacji.

4. W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH MUZO.FM PRZETWARZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU?

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) – w celu zawarcia i wykonania zawartej przez Państwa z Muzo.fm umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zawierają ją Państwo akceptując warunki regulaminu serwisu), w szczególności w celu obsługi reklamacji oraz innych zgłoszeń odnoszących się do świadczonych przez nas usług, jak również w celu obsługi społeczności Klubu Muzo.fm;

 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dla celów podatkowych (rozliczenie w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursów), w celu wykonania ciążących na Muzo.fm obowiązków wynikających np. z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, który stanowią: marketing bezpośredni usług Muzo.fm, nawiązywanie kontaktu z Państwem (np. w formie odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez formularz), prowadzenie analityki korzystania przez Państwa z serwisu, jak również dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa serwisu, np. poprzez eliminowanie podejrzanego ruchu sieciowego;

 4. przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

5. JAKIE NARZĘDZIA WYKORZYSTUJEMY W SERWISIE?

 

Administrowany przez nas serwis WWW korzysta z następujących narzędzi:

 1. Gemius Prism, które umożliwia nam prowadzenie zaawansowanej analityki webowej (np. zliczanie liczby użytkowników serwisu, odsłon, ruchu w serwisie generowanego z wyszukiwarek) oraz tworzenie raportów,

 2. Gemius HeatMap które umożliwia nam zbadanie w jakie linki (oraz w jaki sposób) klikają Państwo najchętniej.

 3. AdOcean, które umożliwia nam efektywne i nowoczesne zarządzanie powierzchniami reklamowymi w serwisach,

 4. Google Analytics, które umożliwia nam analizę statystyk odwiedzin naszego serwisu,

 5. Floodlight, które umożliwia nam śledzenie i raportowanie działań internautów klikających w nasze reklamy.

 

Powyższe narzędzia oparte są o technologie plików cookie oraz tzw. local storage. Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat ww. narzędzi, zachęcamy do się z Polityką cookies.

 

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU MUZO.FM

 

Aby móc świadczyć usługi na wysokim poziomie, Muzo.fm korzysta z usług podwykonawców np. w zakresie obsługi technologicznej serwisu (w szczególności Cyfrowy Polsat S.A.), sprzedaży powierzchni reklamowych, płatności elektronicznych (w ramach obsługi sprzedaży licencji na publiczne odtwarzanie) czy obsługi komunikacji z Państwem. W szczególnych przypadkach podmioty te mogą mieć dostęp do przetwarzanych przez Muzo.fm danych osobowych. Wówczas Muzo.fm powierza tym podmiotom przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z wypracowanym przez Muzo.fm standardem bezpieczeństwa.

 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MUZO.FM A PUBLIKACJA TREŚCI HOSTOWANYCH NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH

 

Muzo.fm wykorzystuje w swoich serwisach treści, które są hostowane na zewnętrznych serwerach (np. odnośniki do innych stron internetowych). Korzystamy również z wtyczek serwisów społecznościowych takich jak Facebook (zapewniając Państwu np. możliwość pisania komentarzy logując się z konta na Facebooku), Instagram czy Twitter. Po skorzystaniu z wtyczki (odnośnika), zostaną Państwo przeniesieni do serwisów, których administratorem nie jest Muzo.fm i za których działanie nie ponosimy odpowiedzialności (nie mamy bowiem żadnego wpływu na ich działanie). Wówczas zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz politykami cookies umieszczonych w serwisach, do których prowadzą wtyczki i odwołania.

 

8. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

 

Muzo.fm nie profiluje Państwa danych osobowych oraz nie stosuje tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

9. OKRESY PRZECHOWYWANIA INFORMACJI ORAZ DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU MUZO.FM

 

Okres przechowywania poszczególnych danych przez Muzo.fm jako administratora serwisu jest uzależniony od rodzaju tych danych oraz celu ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych pozyskanych przez nas w związku z wykonywaniem zawartych z Państwem umów (w szczególności w przypadku złożenia przez Państwa reklamacji lub założenia konta w serwisie) – okres ten najczęściej stanowić będzie czas przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego. Oznacza to np., że w sytuacji, gdy usuną Państwo swoje konto z serwisu Muzo.fm, to – choć nie będzie ono dostępne (oraz widoczne) dla Państwa ani osób trzecich, dane osobowe, którymi się Państwo posługiwali pozostaną w naszych zasobach do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową.

 

Okres przechowywania danych odczytywanych z wykorzystywanych przez nas plików cookie opisany został w Polityką cookies.

 

10. ZABEZPIECZENIA

 

Wszystkie gromadzone przez Muzo.fm dane są przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem adekwatnych do zdiagnozowanego przez nas ryzyka środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez przepisy prawa.

 

Jednocześnie uczulamy Państwa na niebezpieczeństwa wynikające z udostępnienia przez Państwa swoich danych logowania osobom trzecim oraz braku wylogowania się z serwisu po zakończeniu korzystania z niego.

 

Więcej informacji na temat możliwości zadbania przez Państwa o swoja prywatność w kontekście korzystania z serwisu Muzo.fm znajdziecie Państwo w Polityką cookies.

 

11. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU MUZO.FM

 

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo żądania od Muzo.fm dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

 2. prawo żądania od Muzo.fm sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych.

 3. prawo żądania usunięcia przez Muzo.fm dotyczących Państwa danych,

 4. prawo żądania ograniczenia przez Muzo.fm przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,

 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Muzo.fm dotyczących Państwa danych osobowych,

 6. prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych.

 

Żądania, o których mowa powyżej, prosimy kierować na daneosobowe@muzo.fm.

 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECI

 

Usługi Muzo.fm oferowane w ramach serwisu skierowane są do osób pełnoletnich (co zostało wprost zastrzeżone w regulaminie naszego serwisu). W konsekwencji Muzo.fm nie przetwarza świadomie lub intencjonalnie danych osobowych dzieci.

 

13. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH SERWISU WWW PRZEZ MUZO.FM

 

Wszelkie dodatkowe pytania w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kierować na adres daneosobowe@muzo.fm.

 

14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Aktualne brzmienie niniejszej Polityki prywatności będzie dla Państwa zawsze dostępne w stopce serwisu Muzo.fm.