Informacje o firmie

MUZO.FM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, jest:
- dostawcą usługi medialnej w postaci programu radiowego pod nazwą MUZO.FM

- użytkownikiem platformy udostępniania wideo, udostępniającym wideo za pośrednictwem kanału pod nazwą MUZO.TV na platformie udostępniania wideo: YouTube

Dane kontaktowe:
Aleja Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa
e-mail: redakcja@muzo.fm
tel.: 22 516 25 20
oficjalna witryna internetowa: www.muzo.fm

Jedynym wspólnikiem MUZO.FM sp. z o.o. jest Telewizja Polsat sp. z o.o.


Członkami Zarządu Muzo.fm sp. z o.o. są:


Prezes Zarządu - Dariusz Grzywaczewski
Członek Zarządu ds.  informacji i publicystyki - Radosław Kietliński

Członkami Rady Nadzorczej Muzo.fm sp. z o.o. są:


Przewodniczący Rady Nadzorczej  - Wiesław Walendziak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  - Dariusz Trzeciak

Członek Rady Nadzorczej - Mirosław Błaszczyk

Członek Rady Nadzorczej - Maciej StecInformacje o beneficjencie rzeczywistym Muzo.fm sp. z o.o. można uzyskać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem Portal Podatkowy Usługi - ADCRBR (podatki.gov.pl).

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca - Muzo.fm sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.


Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dn. 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii publikujemy listę usług medialnych świadczonych przez spółki z Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. oraz czasopism wydawanych przez te spółki. [zobacz]