Jak nas słuchać

MUZO.FM to ponadregionalna sieć radiowa dostępna w 9 największych miastach. Ramówka rozgłośni ma charakter muzyczno-informacyjno-biznesowy. Prezentowana na antenie stacji muzyka to mieszanka rocka z ambitnym popem. W programie stacji znalazły się również audycje autorskie. Szczegóły prezentujemy w ramówce poniżej. Radio MUZO.FM powiązane jest z kanałem na You Tube MUZO.TV. Gramy najlepsze kawałki w mieście.

 

#NajlepszeKawałkiWMieście

#KręcąNasDobreKawałki

#RadioToLudzie

#GramyLepiejNiżWyglądamy

#MUZOLIVE

 

Częstotliwości MUZO.FM

Warszawa - 102 FM

Kraków - 104,9 FM

Gdańsk - 93,9 FM

Łódź - 102,3 FM

Poznań - 93,9 FM

Wrocław - 103,7 FM

Kielce - 92,9 FM

Olsztyn - 92,4 FM

Bydgoszcz - 90,5 FM

 

MUZO.FM - jak słuchać nas on-line?

 

MUZO.FM Player Android kliknij TUTAJ 

MUZO.FM Player iOS APPLE  kliknij TUTAJ

 

Słuchaj ONLINE - kliknij TUTAJ lub kliknij TUTAJ

 

Aplikacja MUZO.FM dostępna jest bezpłatnie dla użytkowników systemów:

- App Store - iOS

- Google store - Android

 

MUZO.FM znajdziesz również:

 

Cyfrowy POLSAT - lista kanałów radiowych 

UPC - lista kanałów radiowych 

DAB+ w wybranych miastach

 

oraz w wybranych sieciach kablowych w Polsce

 

MUZO.FM - Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (oficjalne profile stacji)

 

Facebook - POLUB NAS

Twitter - OBSERWUJ

Instagram - OBSERWUJ

YouTube (#MUZOLIVE koncerty i wywiady) - SUBSKRYBCJA

 

RAMÓWKA MUZO.FM(od poniedziałku do piątku)

 

"Strażnicy Świtu" - codziennie od 6:00 do 8:00. Zapraszają Marta Trybura i Radek Nałęcz

"Bisior i Anna" - codziennie od 8:00 do 10:00. Poranek prowadzą Ania Nowaczyk oraz Bisior

"The Greatest Muzo" - codziennie od 10:00 do 12:00. Program prowadzi Pegaz

"Lunch Box" - codziennie od 12:00 do 14:00. Program prowadzą Wendro i Przemek Jaworski

"Muzo Non Stop Popołudnie" - codziennie od 14:00 do 16:00.  Na program zaprasza Kamil Olszewski

"HaloMuzo" - codziennie od 16:00 do 18:00. Program prowadzą Idalia Tomczak i Konrad Olszewski

"ListaRFN - Republika Fajnych Numerów" - codziennie od 18:00 do 20:00. Program i piątkowe notowania listy prowadzi Michał "Majkel" Cieślik

 

SERWISY INFORMACYJNE:

 

6:00 - 10:00 Agnieszka Wieczorek, Piotr Knąber

10:00 - 14:00 Joanna Tarkowska-Klinke, Agnieszka Witkowicz-Matolicz

15:00 - 18:00 Idalia Tomczak, Kamil Szabłowski

 

AUDYCJE AUTORSKIE

(od poniedziałku do soboty, od 20:00 do 22:00)

 

Poniedziałek: "Happy Noise" zaprasza Bisior

Wtorek: "Muzo Port" poprowadzi Pegaz

Środa: "Restart" prowadzi Radek Nałęcz

Czwartek: "Muzo Trip" zaprasza Ania Nowaczyk

Piątek: "Sampler" Michała Cieślika

Sobota: "Let's Dance" - zaprasza Paweł "Oxan" Oksanowicz

Niedziela: "Jazz Division" - zaprasza Jarosław "Wendro" Wendrowski (20:00 - 22:00)

 

"Magazyn MUZO.FM" - codziennie od 22:00 do 22:30 prezentowane jest informacyjne podsumowanie dnia. Zaprasza: Kamil Szabłowski

 

RAMÓWKA WEEKENDOWA

 

"The Greatest Muzo" w każdą sobotę i niedzielę od 10:00 do 11:00 sprawdzamy kalendarium muzyczne

"Muzo Non Stop Weekend" w każdą sobotę i niedzielę od 11:00 do 18:00. Weekend w gwiazdroskiej obsadzie. Posłuchaj wywiadów z ukochanymi zespołami i wygraj najnowsze płyty, filmy, gry i komiksy!

"Moje Muzo" w każdą sobotę od 18:00 do 20:00 wybieracie i zapowiadacie swoje ulubione piosenki! Szczegóły na stronie

 

W tygodniu w MUZO.FM od 6:00 do 18:00 pojawiają się "Muzo Newsy", czyli najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata, a także serwisy biznesowe oraz sportowe i aktualna prognoza pogody.

 

KONKURSY, KONTAKT ZE STUDIEM

NUMER SMS - 7157 sms o treści MUZO (a następnie można dodać dowolną treść). Koszt wysłania jednej wiadomości to 1,23 zł z VAT

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procedury konkursów realizowanych w  programie radiowym Muzo.fm

 1. Zgłoszenia do udziału w konkursie realizowane w programie Muzo.fm za pośrednictwem numeru telefonicznego: 7157 płatnych 1 zł netto + 23% VAT.  
 2. W ramach procedury realizacji konkursów przetwarzane są dane w postaci imienia i nazwiska i numeru telefonu uczestników konkursu. 
 3. W przypadku zwycięzcy nagrody w konkursie przetwarzaniu podlegają również dane, dotyczące adresu doręczenia nagrody zwycięzcy konkursu.
 4. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu rozstrzygnięcia konkursów oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
 5. Zaprzestanie przetwarzania danych, w odniesieniu do uczestników konkursu, którzy:
  1. nie wygrali nagród w konkursie,  następuje z upływem 3 (trzech) dni od  zakończenia procedury reklamacyjnej,
  2. wygrali nagrodę w konkursie, następuje wraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń prawnych związanych z nagrodą.
  3. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest:

Muzo.fm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000595824, będącą płatnikiem VAT o numerze NIP: 521-008-84-52, REGON: 010581733, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.282.600 zł (w pełni wpłacony), nadawcy programu Muzo.fm.

 1. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora przysługują następujące prawa:

1)             prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)             prawo do żądania zmiany, sprostowania, poprawienia danych osobowych;

3)             prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy:

 1. nie są one już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 2. uprawniony wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
 3. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na podstawie, której opiera się przetwarzanie i brak odrębnej podstawy prawnej przetwarzania,
 4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązków wynikającego z przepisów prawa.

4)             prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących wypadkach:

 1. osoba, której dane dotyczą, zaprzecza prawidłowości danych osobowych,
 2. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a uprawniony w miejsce żądania usunięcia tych danych uprawniony żąda ich ograniczenia,

5)             prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją lub przetwarzanie oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 1. Przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie odnosi się do czynności podjętych w ramach przetwarzania danych osobowych przed złożeniem oświadczenia o cofnięciu zgody. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych wygasa umowa na członkostwo w Klubie Muzo.fm.
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe@muzo.fm lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres administratora danych osobowych

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, a w szczególności Głównego Inspektora Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych po jego powołaniu.